Verandering, change, innovatie, … Krijg je het koud en warm tegelijk als je deze woorden leest? Denk je aan de weerstand die je ervaart binnen je eigen onderneming? Of aan de machteloosheid, omdat je niet weet waar eerst te beginnen?

Je hebt gelijk, het is niet simpel. We zitten met onze bedrijven eigenlijk niet in een wereld van veranderen, maar van ingrijpend transformeren. En dat vraagt een heel nieuwe aanpak: oude patronen en systemen loslaten en bewust kiezen voor nieuwe paradigma’s. Futureproof zijn en springen naar de toekomst van jouw onderneming: durf jij ook?

Hoe word je futureproof?

Het oude achterlaten en gaan voor het nieuwe, het onbekende. Het vraagt moed maar met een goede voorbereiding en bewuste keuzes verhoog je je slaagkansen aanzienlijk. Check alvast deze 5 bewuste V’s van Verandering, je mag ze gerust bij de reacties onderaan dit artikel verder aanvullen!

1. Visie

Een onderneming waar consequent rond een duidelijke èn gedeelde visie wordt gewerkt, gaat bewuster om met veranderingen. Er is een referentiepunt voor alle medewerkers, beslissingen worden snel en efficiënt genomen, doelen worden nagestreefd en behaald. Centraal staat nog steeds de klant… Moet de visie van jouw onderneming na al die jaren worden aangepast? Stel het niet langer uit.

Zet je visie scherp

2. Vertrouwen

Controle maakt plaats voor vertrouwen. Een team dat goed afgestemd is op elkaar en op zijn leidinggevende, geeft elkaar het volste vertrouwen. En vanuit dat vertrouwen kan je optimaal samenwerken, met alle teams veranderen naar één doel. Open en eerlijke communicatie speelt hierbij een cruciale rol: enkel als belemmerende denkpatronen kunnen besproken worden, dan is verandering mogelijk. Zo niet, dan blijf je naast elkaar werken en krijgt synergie vanuit vertrouwen geen kans.

3. Vrijheid

Vrijheid is een logisch gevolg van vertrouwen. Een zelfsturend team dat vrijheid krijgt, weet zich perfect te organiseren, benut zijn diversiteit, werkt resultaatgericht en zoekt spontaan naar nieuwe uitdagingen. Dan komt werkplezier en zingeving naar boven, dan krijg je gemotiveerde en zelfs bevlogen medewerkers! Zo kom je tot (samen)werken 3.0 en co-creatie, in een coachende en faciliterende managementstijl. Het gaat tenslotte in de eerste plaats over mensen, die je toch wel veel werkplezier en energie toewenst, niet?

Veranderen doe je zelf

4. Verantwoordelijkheid

Wie vrijheid zegt, zegt ook verantwoordelijkheid. Elke medewerker die duurzaam en oplossingsgericht werkt, neemt zijn verantwoordelijkheid op om bij te dragen tot de missie van de onderneming. Waar tijd en aandacht is voor het ‘waarom’ (Golden Circle van Simon Sinek) kunnen passie en talenten zich ontplooien. Werknemers die zingeving vinden in hun job, zoeken spontaan nieuwe prikkels en innovatie op. Dit is de zuurstof voor de onderneming van de toekomst!

5. Verbinding

De mensen in je onderneming, gaan ze wel voor hetzelfde doel? Is er een goede relatie tussen je stakeholders? Teamleden met een sterke verbinding onderling èn met de andere teams vormen samen een draagvlak, zij hebben voldoende veerkracht, zij passen consequent verbindend leiderschap toe. Een hecht team kan bergen verzetten, als het goed samenwerkt. Een hechte onderneming zorgt voor een solide basis, waar feedback voedend is en steeds weer nieuwe perspectieven naar een succesvolle toekomst biedt.

Samenwerken door verbinding

Transformeren is bewust Veranderen

Pak je bovenstaande V’s al concreet aan? Proficiat! Dan ben je eigenlijk al gestart met de T van Transformeren. Of van Toekomst.

Wil je er vandaag mee starten, maar je weet niet precies hoe? Denk je dat de begeleiding van experten jou sneller en efficiënter vooruit zal helpen? Dan kan ik jou daar alleen maar in bevestigen. En je uitnodigen om samen de V’s van jouw onderneming te scannen, ik denk alvast met jou mee in een inspirerend kennismakingsgesprek. Bel me op 0474 475 805, stuur me een bericht via ingrid@inspirei.be of contacteer mij via mijn website www.inspirei.be . Tot binnenkort!